top of page

SYK (CAMO) NEDİR?

Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu (SYK) veya EASA’daki karşılığı ile Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO); bir uçağın aktif olarak kullanılabilmesi için gerekli olan ve o uçağın uçuşa elverişli(Airworthiness) olduğuna dair gerekli belgeye sahip olması için uygun olan denetlemeleri yerine getiren, ilgili uygulamaların yapılmasını, uluslararası standartlarda raporlanmasını sağlayan havacılık birimidir.

 

“Sürekli Uçuşa Elverişlilik”; hava aracının, operasyondaki ömrünün herhangi bir anında yürürlükteki uçuşa elverişlilik gerekliliklerine uygun ve emniyetli uçabilmek için uçuşa elverişli bir durumda olmasını/kalmasını sağlayan süreçlerin tamamıdır.

Bu süreçlerin yönetilmesi için gerekli sistemin kurulması, önlemlerin alınması, ilgili faaliyetlerin ve süreçlerin yönetilmesi, denetlenmesi; “Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi” olarak tanımlanabilir ve SHY/SHT-M (EASA Part–M) yönetmelik ve talimatları bu sürecin düzenlenmesine yöneliktir. Bu yönetim; AB’de CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) ismiyle ülkemizde ise SYK (Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşu) olarak adlandırılmaktadır.

SYK(CAMO); sadece denetleme görevini yürütmez, bir hava aracının üretildiği tarihten bugüne kadar olan tüm aşamalarında yapılan, planlı veya plansız bakımlarının, değişen/eklenen/çıkartılan tüm parçalarının, hava aracının karışmış olabileceği tüm olay ve kazaların kaydını tutar. Olası tamir, bakım ve değişenleri ile ilgili uçağın sahibi olan maliklerine ve Sivil Havacılık Otoritelerine gerekli raporlamaları yapar.

 

SYK(CAMO) Hizmetlerinin bazıları şu şekildedir :

 • Hava Araçlarının Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi(Airworthiness Management)

 • Hava Araçlarının Bakım Planlaması ve Programının yani Uçak Bakım Planlama Dokümanlarının hazırlanması

 • Hava Araçlarının Uçuşa Elverişlilik(Airworthiness) Gözden Geçirme Sertifikası’nın yenilenmesi, bu hususta hazırlık durumunun denetlenmesi, eksiklerinin giderilerek gerekli tatbiklerin yaptırılması ve Hava Araçlarının Uçuşa Elverişlilik(Airworthiness) denetime uygun hale getirilmesinin sağlanması

 • Güncel Hava Aracı Uçuşa Elverişlilik Direktifleri(Airworthiness Directives : ADs) ve Servis Bültenlerinin(Service Bulletin : SB) takip edilmesi, gözden geçirilmesi, olası değişikliklerin planlı olarak tatbik ettirilmesi ve ilgili raporlarının oluşturulması

 • Hava Araçlarının ilgili bakım takip planlamasının oluşturulması, ulusal/uluslararası otoritelerin belirlediği yönerge ve talimatlar gereğince ilgili bakımlarının yapılması ve bu bakım hizmetlerinin yerinde yönetilmesi

 • Hava Araçlarının planlı/plansız bakım iş emirlerinin ve bakım paketlerinin hazırlanması

 • Hava Araçlarına ait yedek parça, yeni ekipman ve komponent yönetimi

 • Hava Araçlarının planlı/plansız bakım, modifikasyon, yeni ürün montajı, rutin işlemlerinin yönetilmesi, ilgili Teknik Kayıt Defterine(AC Logbook'lara) işlenmesi ve Sivil Havacılık Otoritelerine raporlanması

 • Hava Araçları için Onaylı/Sertifikalı Bakım Hizmeti sunan kuruluşlara, planlı/plansız denetimlerin gerçekleştirilmesi, karşılıklı SYK(CAMO) kayıtlarının mahsuplaşılması, kontrolü ve raporlanması

 • Onaylı/Sertifikalı Bakım Hizmeti sunan kuruluşların hizmet, kullanılan yedek parça/ekipman ve işçilik standartlarının yerinde denetlenmesi, raporlanması

 • Hava Araçlarının; tespit edilen "Arıza ve Uygunsuzlukların", olması gereken esasla; Onaylı/Sertifikalı Bakım Kuruluşu ve/veya Yetkili Teknisyenlerce gerçekleştirilmesinin sağlanması

 • Hava Araçlarının; Sürekli Uçuşa Elverişlilik(Airworthiness) Kayıtlarını ve Teknik Kayıt Defterlerini(AC Logbook) yöneterek, arşivlenmesinin sağlanması. İlgili evrak ve dosyaların olası yangın, arşiv deformasyon, kayıp, tahribat veya tadilatlarından dolayı yaşanacak olumsuz durumlara karşı dijital ortama aktarılarak saklanmasının, yedeklenmesinin sağlanması

 

SYK (CAMO) HİZMETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hava Aracı bakım, onarım, yedek parça değişim tedarik, tatbik faaliyetlerinin; işletme bütçelerinin neredeyse üçte birini kapsadığı düşünüldüğünde, SYK’ların(CAMO); Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi başarısı, bu maliyetlerin azalması yönünde çok önemli etki göstermektedir.

Sonuç olarak, teknisyen ve mühendislerden oluşan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi Kuruluşları (SYK-CAMO); hava araçlarının işleticisi, sahipleri, onaylı/sertifikalı bakım merkezleri ile Sivil Havacılık Otoriteleri arasında köprü vazifesi görmektedir.

Bu köprünün sağlamlığı ve kalitesi "Uçuş Emniyetini" direk etkilemektedir. Nitelikli ve kaliteli insanlarla oluşturulacak SYK(CAMO) kuruluşlarının hizmetleri; ne kadar iyi ve kaliteli yapılırsa Uçuş Emniyeti de o kadar pozitif etkilenecektir.

9.jpg
49.png
14.jpg
bottom of page